Forside

Produkter

Tjenester

Om oss

EO-ordningen

Nemko

Gassnormen

HMS

Godkjenninger

Norsk Gassnorm
Sertifisert Gasstekniker
Godkjent Gassbedrift

 

A.Titlestad A/S
Dyngelandsv. 102 A
5226 Nesttun
Tlf: 55 10 06 06
Mob: 90 55 20 75
Mob: 91 59 54 70
    
   

 

 

 

   

Nemko kompetansesertifikat

Brann- og eksplosjonsvernloven og Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, krever at gassteknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeid på gassanlegg fagmessig og betryggende. Nemko er et upartisk sertifiseringsorgan som kan verifisere at en person har relevant kompetanse i form av grunnutdannelse, yrkeserfaring, teoretiske og praktiske kunnskaper til å montere og prosjektere gassanlegg i henhold til Norsk Gassnorm.

Gassnormen krever at gassteknikere og faglig leder skal inneha et kompetansesertifikat utstedt av ett akkreditert sertifiseringsorgan. Nemko tilbyr kompetansesertifisering i henhold til Norsk Gassnorm.

Vi har sertifiserte gassteknikere og sertifisert faglig leder.

 

Nemko